Hakkımızda

BIM4TURKEY, Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi Derneği’ne bağlı bir platformdur. Türkiye’de Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetiminin; inşaat sektörüne, eğitim sistemine ve kamu kurumlarına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

BIM4TURKEY kurum ve kuruluşların Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimine entegrasyonunu için etkinlikler ve özel çalışma grupları oluşturur.

BIM4TURKEY ETKİNLİKLER

BIM4TURKEY, Türkiye’de yapı bilgi modellemesinin yaygınlaşması ve farkındalığının artması için çeşitli etkinlikler düzenler. Yapı sektöründeki bu değişimin parçası olmak isteyen herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz. Etkinliklerimizde yer almak için siz de başvurun

Etkinlik Takvimi

BIM4AKADEMİ, Yapı Bilgi Modellemesi alanında geleceğin yapı profesyonellerinin yetişmesini hedefler ve sektörel bilgi birikimini geliştirmeye yardımcı olur.
Akademi, BIM alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireylerin ve kurumların "Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi " süreçlerini öğrenmelerini ve iş pratiklerine uygulamalarını amaçlar.

BIM4TURKEY Komiteleri, yapı endüstrisinin dijital dönüşümü için faaliyet gösteren özel çalışma gruplarından oluşur. Yapı profesyonelleri ve bilim insanlarından oluşan komiteler, Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi'nin (BIM) Türkiye’ye entagrasyonunu sağlamak için çalışmalar yürütür ve sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasını sağlar. Komiteler, Türkiye’nin BIM sistemine geçiş sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve standartların oluşturulması için yol haritası sunar.
BIM University, öğrencilerin ve profesyonellerin birlikte gelişimini hedefler. Mesleki pratikte BIM felsefesinin doğru bir şekilde uygulanmasına yönelik akademi programları, mentörlük programları ve etkinlikler organize eder.

İş Ortaklarımız

Akademi Ortaklarımız

Bu Dönüşüme Sen De Katıl!