Her zaman öğren, bilgini paylaş, deneyim kazan

Mentörlük

BIM4TURKEY mentörlük programı, yapı endüstrisinde profesyoneller ve öğrenciler arasında iletişimi arttırmayı, bilgi ve tecrübenin aktarılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda mentör ve mentilerin, sosyal fayda sağlayacak projeler geliştirirken birbirlerini karşılıklı desteklemelerini ve geliştirmelerini sağlar.

Mentör olmak için

Menti olmak için