“ University Academy; Innovation, Interaction and Interactive Learning ”

BIM4TURKEY Akademi

BIM4AKADEMİ, Yapı Bilgi Modellemesi alanında geleceğin yapı profesyonellerinin yetişmesini hedefler ve sektörel bilgi birikimini geliştirmeye yardımcı olur.
Akademi, BIM alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireylerin ve kurumların "Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi " süreçlerini öğrenmelerini ve iş pratiklerine uygulamalarını amaçlar.

Kimler Faydalanabilir

ÖĞRENCİ

PROFESYONEL

KURUM

BIM Temel Eğitimİ

BIM metodolojisinin temellerinin detaylı bir şekilde anlatılacağı bu eğitim programı başlangıç seviyesi için özenle hazırlanmıştır. İleriki eğitimlere sağlam bir temel oluşturulmasını sağlamaktadır.

Daha Fazla

Eğitmen olmak için