BIM DAYS


Türkiye'nin BIM'e geçiş yol haritasının ön çalışması için gerçekleştireceğimiz etkinlikte. Akademisyenler, profesyoneller ve öğrencilerden oluşan çalışma gurubu ile bir araya geliyoruz.