1. Tüm Komiteler
  2. Mimari Tasarım Komitesi

Mimari Tasarım Komitesi

2B CAD araçlarıyla mevcut mimari uygulama, zaman çizelgeleri, teslim süreleri, tekrarlar, teslimat süreleri, tedarik zincirinde süreklilik eksikliği, aşırı işleme, yeniden işleme, aşırı üretim, iletim, dikkati dağıtma işlemleri, verilerin güvenilirliği ve planın tahmin edilebilirliği, titiz tasarım sürecinin eksikliği, etkili tasarım yönetimi ve iletişim eksikliği gibi bazı verimsizlikleri beraberinde getirmektedir.

Entegre BIM kullanımı ile performansa dayalı tasarım elde etme ihtiyacına ilişkin literatürde bir fikir birliği vardır. Performansa dayalı tasarım, mimarın farklı tasarım alternatifleri yaratmasını ve keşfetmesini ve daha düşük enerji tüketimi alternatiflerini seçmesini sağlayan bir alandır. Maalesef, ekip üyeleri arasında işbirlikçi ilişkileri önleyen entegrasyon eksikliği nedeniyle BIM'in tam potansiyeli henüz elde edilmemiştir. Bunun nedeni, açık rehberlik eksikliği veya düşük BIM kullanım düzeyidir.

Dijital araçlar, son 30 yıldır mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektöründe kullanılmaktadır. Bununla birlikte, sektörün dikkati, son yıllarda proje yaşam döngüsü üzerinde bilgi yönetiminin geliştirilmesi için yeni araçların ve yöntemlerin ortaya çıkarılmasıyla önemli ölçüde önem kazanmışlardır. 

Bu güncel dijital araçların en önemlisi, bir bina için bilgi, performans, planlama ve operasyon bilgilerini yönetebilen bir grup araç, süreç ve teknolojiyi kapsayan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) 'dir. 

BIM'i mimari pratiğe etkin bir şekilde entegre etmenin zorlukları, CAD ilk defa mimari endüstrisine girdiğinde meydana gelenler gibidir. CAD ya da bilgisayar destekli tasarım birçok yönden tasarıma yardım etmede başarısız oldu. BIM'in tanıtımıyla, teknolojiyi sadece tasarım gerekleriyle değil, daha geniş mimari sürecin talepleriyle ve kendi uzmanlıklarını ve gereksinimlerini karşılayacak uzman ve idari personelin talepleriyle bir araya getirmek için yeni bir fırsat oluştu.

Böylelikle BIM4TURKEY Mimari Tasarım Grubu, BIM’in kullanımı ve benimsenmesi için sistematik yaklaşımları benimseyecek ve mimari uygulamalar için rehberlik edecektir.