1. Tüm Komiteler
  2. Kamu ve Özel Sektörün Entegrasyonu Komitesi

Kamu ve Özel Sektörün Entegrasyonu Komitesi

BIM4TURKEY Hükümet ve Özel Sektör Katılım grubu, inşaat sektörünün en büyük müşterisi olan Devletin, BIM'in tasarım ve inşaat projeleri ile satın alma faaliyetleri kapsamında uygulamasında önemli bir rol oynadığını görmektedir.

Devlet kurumları ve özel sektörde BIM'in benimsenmesinde hala zorluklar mevcuttur. Ancak, hem devlet kurumları hem de özel sektör şirketleri, inşaat programlarında BIM'i kullanabilme imkânlarını araştırmaktadırlar.

Devlet ve Özel Sektör olarak;

·       Daha hızlı, daha verimli ve sorunsuz tasarım ve yapım süreçleri

·       BIM'in işletme ve kullanım aşamasında varlık yönetim sistemlerine nasıl entegre edilebileceği konusundaki anlayışlarını genişletmek

·       İnşaat sektörü için tüm yaşam döngüsü yaklaşımı ve tedarik felsefeleri

·       Maliyet ve zaman tasarrufu ile daha iyi sonuçlar

·       İş birliği yapan paydaş katılımı ve deneyimi

Bu nedenle BIM4TURKEY bünyesindeki Hükümet ve Özel Sektör Katılım Grubu,

·       BIM'in devlet kurumlarına karşı bilinçlendirilmesi ve tanıtılması

·       İnşaat projelerinde BIM'i uygulayan hükümet kurumları ile birlikte aktif katılımı

·       Gayrimenkul varlık yönetimi ve işveren veya bina sahiplerine yumuşak teslimatların (soft landing) rolünü daha fazla irdelemek ve uygulamak

·       BIM'in benimsenmesi ve inşaat endüstrisine dâhil olan kamu ve özel şirketler için kullanım stratejileri ve yol haritalarının belirlenmesi, engellerin ve zorlukların ele alınması.