1. Tüm Komiteler
  2. Enerji Komitesi

Enerji Komitesi

Küresel ısınmanın endişe verici büyüme hızı nedeniyle, birçok bireysel tasarımcı ve şirket daha enerji verimli yapılara duyulan ihtiyacın farkındadır ve bu gereksinimler dünya çapında giderek ele alınmaktadır. Sürdürülebilir çözümler elde etmek için yapılan çabalar, henüz yeni nesil yüksek performanslı yeşil binaların tasarımında tüm potansiyellerini karşılamamıştır. Geleneksel olarak, mimarlar ve mühendisler, bina enerji performansına yönelik simülasyon araçlarını etkin bir şekilde kullanmamaktadırlar. Çünkü süreçleri 2B elle oluşturulmuş çizimlere dayanmaktadır. Bunun nedeni, tasarım modelleri ile bina enerji modelleri arasındaki bütünleşme eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Enerji simülasyon araçları tasarım odaklı olmadığından, mimarlar için çok karmaşıktır, ayrıca bu enerji simülasyon araçları, mimarların çalışma yöntemleri ve ihtiyaçları ile uyumlu değildir. Bundan dolayı, erken tasarım aşamasında mimarlar için enerji simülasyon araçlarından çok sınırlı fayda elde edilebilmektedir. Mimarlar enerji benzetim alanında yetersizdirler ve simülasyon teknoloji ve araçları konusunda yeterli donanıma da sahip değildirler. Bu durum, mimarları enerji simülasyon araçlarını düzenli olarak kullanmalarına engel olurken, performansa dayalı tasarım kritik düzenli olarak kullanmalarına engel olurken, performansa dayalı tasarım kritik olmasına rağmen, çoğu mimarın iş birliği yapmadan basit enerji analiz araçları ile yetinmeye sürüklemiştir.

Performansa dayalı tasarımın uygulanmasındaki en önemli konu, birden çok alanda var olan farklı teknolojileri etkin bir şekilde entegre etmektir ve tasarım sürecinde koordineli olarak kapsamlı bina performans analizlerini sağlar. Başka bir zorluk, sürdürülebilir tasarımda kullanılması önerilen tasarım araçları hakkında yetersiz bilgi sahibi olunmasıdır. Bir tasarım ekibi, önerilen bir tasarımın benimsenmesi için tasarım aracı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığında, BIM'in yenilikçi bir tasarım aracı algısı sınırlı kalacaktır. BIM kullanımı, araçların tüm potansiyelini kullanmak, yetenekli teknisyenler gerektirir. Bu, paydaşlar arasında netlik sağlayacaktır ve zamanla, dosyaların uyumlu olması için çizimleri bir dosya biçiminden diğerine dönüştürmek zorunda kalmayacaklardır.

“Beşikten mezara” perspektifi, tasarım sürecinin tüm parçalarını, yapım sürecini, kullanım ve hatta yapıların yıkımını kabul eden değer zincirine atıfta bulunur. Bina kullanımı sırasında ki, enerji verimliliği artırımları binanın yaşam döngüsü ayak izinin daha büyük bir kısmını oluşturabilir.

BIM4TURKEY Sürdürülebilirlik Grubu, tasarım ve yapımda sürdürülebilirliğin artırılması için bir sistem olarak eleştirel olarak değerlendirerek, Yapı Bilgi Modellemesini (BIM) tasarım ve yapım için değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu grup, BIM'i sürdürülebilir, enerji verimli yapıların oluşturulması yoluyla çevreyi iyileştirmek için yeni bir çalışma yöntemi olarak görmektedir. Ayrıca, BIM, Mimari Mühendislik İnşaatı (AEC) endüstrisinin şu andaki teknolojisini "kıvılcım" ve daha pahalı olmayan verimsiz bir geçmişten evirilen daha akıllı ve enerji verimli bir geleceğe yol açabilecektir.