1. Tüm Komiteler
  2. Eğitim ve Araştırma Komitesi

Eğitim ve Araştırma Komitesi

Yapı Bilgisi Modellemesi ile dijital tasarım, yapım(İnşaat) ve tesis yönetimi, öncelikle 2-boyutlu bir temsili yaklaşımdan, proje dokümantasyonunun geliştirilmesi ve tasarım amacının ve teknik bilginin 3-boyutlu bir yapıya aktarılması ile bir paradigma değişimi olarak görülmektedir ki buda geometrik ve geometrik olmayan proje bilgilerini içeren bir veri tabanına entegre edilmiştir.


Yapı bilgisinin birleştirilmesi ve toplanması, tüm paydaş tedarik zinciri süreçleri ile veri yönetimi için birçok fırsat sunarken, aynı zamanda proje paydaşlarının rollerini ve sorumluluklarını ve ilişkilerini de dönüştürmektedir. İnşaat sektörü, BIM'in kullanımdan elde edilen birçok fayda nedeniyle pratik uygulamaları küresel olarak benimsemekle birlikte, halen ne BIM’in yaygın kullanımı söz konusudur ne de mevcut geleneksel uygulamalara yönelik yeterli yaygınlığı söz konusudur.


BIM4TURKEY, BIM hakkında akademi ve sanayi arasındaki farklı perspektifleri ortaya koyarken geçişi kolaylaştırmaya ve muhtemel bazı zorluklar için

yardımcı olmaktır; örneğin sanayi, teknik yeterliliğe önem veren yetenekli ve kabiliyetli profesyonellere acilen ihtiyaç duyarken, akademisyenler, mevcut mühendislik ve mimari programlar da reform yapmak için uygun müfredat değişikliği ve güncellemeleri üzerinde çalışmaları gerekmektedir.

Daha sonra, akademik programlar ve müfredatlar, endüstrinin (sanayi, sektör) yeni uygulamaların benimsenmesi ve entegrasyonu ile ilgili ihtiyaç ve gereksinimleri ile örtüşmeyebilmektedir. Bu uyumsuzluk, endüstri ve akademi arasındaki ayrışmayı ve iletişimsizliğe sebep olabilmektedir. Bu ayrışma veya kopukluğun olduğu, ayrıca, BIM odaklı proje tasarım/yapım/işletme konseptine karşı olan akademik çevrelerce de kabul edilir.

 

Bu sorunları aşmak için BIM4TURKEY Eğitim ve Araştırma grubunun hedefleri şunlardır:


·       BIM'de kapasite geliştirme için temel eğitim imkânları

·       Sektörde çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek bir platform sağlamak;

·   Ar-Ge çalışma ve sonuçlarının ve eğitim materyallerini, dışa açık bir perspektifle diğer ülkelerde yapılan çalışmaları Türk İnşaat sektörü ve akademisyenlerine sunmak

·       BIM ile sektör paydaşlarının katılımıyla işbirlikçi, çok disiplinli stüdyo projeleri geliştirmek

·       BIM teknik kavramlarını temel teorik temellere oturtarak etkin BIM eğitim programları düzenlemek