1. Tüm Komiteler
  2. Tasarım ve Yapım Komitesi

Tasarım ve Yapım Komitesi

İnşaat sektörü, katma değeri yüksek, sürdürülebilir tasarım ve inşaat/yapılar sağlayabilme konusunda baskı altındadır. Sektör için çıkış yolu olarak 2 boyutlu çizim ve tasarım sistemlerinden 3B nesnel tabanlı bilgi sistemlerine dönüşümü gerektiren Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi olan BIM ön plana çıkmaktadır. 

BIM, yapı tasarımı ve yapımında kullanılan temel dokümantasyonunda, manual olarak üretilmesi yerine, otomatik olarak üretilmesi gibi bir dizi önemli değişikliği beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, BIM'in benimsenmesi, inşaat sektörü için üretkenlik, verimlilik, kalite ve sürdürülebilir kalkınma önemli bir konu haline gelmektedir. Ancak, BIM’e dönüşüm ve uygulamada ciddi bariyer ve zorluklar vardır.

Örneğin, İngiltere’de inşaat uygulamalarında BIM'in uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

·       Değişime karşı direncin üstesinden gelmek ve insanların 2D taslağı üzerindeki BIM'in potansiyelini ve değerini anlamasını sağlamak

·       Mevcut iş akışlarını yalın odaklı süreçlere uyarlamak

·       BIM'de insanları eğitmek veya BIM'i anlayan çalışanları bulmak

·       BIM uygulamalarını ve araçlarını verimli bir şekilde çalıştırmak için gerekli ileri teknoloji donanım kaynaklarının ve ağ tesislerinin anlaşılması

·       Yapısal ve MEP tasarımcıları / mühendisleri arasında gerekli işbirliği, bütünleşme ve birlikte çalışabilirlik

·       Yeni süreçteki farklı paydaşların sorumluluklarını inşaat avukatları ve sigortacılar tarafından net bir şekilde anlamak

Bu nedenle, BIM'i etkin bir şekilde uygulamak, inşaat işlerinin proje/yapım sürecinde hemen hemen her seviyede çalışmasında önemli değişiklikler yapılmasını gerektirir. Bunun anlamı, BIM uygulamasının sadece yeni yazılım uygulamaları öğrenmeyi gerektirmediği, aynı zamanda iş akışını nasıl yeniden icat edeceğini, personelin nasıl eğitileceğini ve sorumlulukların nasıl verileceğini ve yapının modellenmesinin nasıl yapıldığını öğrenmeyi gerektirir.

Çoğu firma inşaat sektöründeki temel değişikliklerle boğuştuğu için BIM4TURKEY, Tasarım ve İnşaat Grubu, BIM'in organizasyon düzeyinde uygulanmasına yönelik etkili stratejileri ve metotları ana hatlarıyla açık bir şekilde ortaya koyacaktır.

Buna bağlı olarak, Tasarım ve İnşaat Grubu, tasarım ve inşaat şirketleri için en iyi uygulama çalışmaları ve projeleri tanıtmak, şirket iş akışları ve BIM kullanımından doğan yalın verimlilik kazançları üzerindeki etkileri gösterecektir.