1. Tüm Komiteler
  2. MEP Komitesi

MEP Komitesi

MEP mühendisleri, karmaşık bina sistemlerini BIM ile daha verimli tasarlayabilirler. Projeleri 3D modelleme ile daha etkin bir şekilde koordine ederek, çatışmaları azaltabilir, tasarımları optimize edebilir ve maliyetleri en aza indirebilir.

İnşaat sırasında mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) disiplinlerini koordine etmek önemli zorluklar içerebilir. Bir projede senkronize çalışabilmeyi sağlamak için proje üzerinde çalışan paydaşların başarılı bir şekilde koordinasyonunu gerektirir.

Geleneksel olarak, MEP tasarım düzenleri, yavaş yavaş ele alınan mekânsal ve işlevsel müdahaleler (çakışmalar)  gibi birçok taslak haline gelmiştir. Ancak, Bina Bilgi Modellemesi, çeşitli potansiyel tasarım sorunlarını ele alarak MEP koordinasyonunu geliştrmeye yardımcı olabilir.

Geleneksel tasarımdaki değişiklikler, insan hatası olasılığıyla sonuçlanan proje belgelerine manuel olarak dahil edilmelidir. Merkezi bir BIM modeliyle, tüm değişiklikler ortak çalışanlar için anında kullanılabilir.

BIM4TURKEY bünyesinde, MEP grubu BIM'in kanıta dayalı argümanlarla kullanımını tartışacak ve haklı çıkaracak, en iyi uygulamaları paylaşacak ve MEP mühendisleri ve şirketler arasında kapasite geliştirme için eğitimi güçlendirecektir.