1. Tüm Komiteler
  2. İşletme Yönetim Komitesi

İşletme Yönetim Komitesi

BIM, bir binanın inşaatından sonra ve yaşam döngüsü boyunca, enerji ve kaynaklardaki atık azalımı ve toplam katma değer arttırılması gibi çevresel zararları azaltmaya yardımcı olan önemli ve kayda değer bir araçtır. Tasarım ve bakım ekibine hem tasarım hem de inşaat ekiplerinin, bir yapının davranışını tek bir varlık olarak ve / veya çevresiyle ilgili olarak birlikte değerlendirmelerine var oluştan yıkıma kadar olanak sağlayan bir ömür devri değerlendirmesi ve tahmini bakım yapma yeteneği kazandırır.

Bireylerin veya kurumların çoğu, mallarını korumak için büyük miktarda yatırım yaparlar. BIM araçları, bir binanın performansını, inşa edildiğinde nasıl işleyeceğini analiz etmek için, yapı oluşturulmadan önce test etmek ve gözlemlemek için kullanılabilir. Bu süreç, müşterinin zaman ve sermaye gibi kaynakları tasarruf etmesine yardımcı olur. Bir tasarımcı bakış açısından ve yalın verimlilik kazanımları açısından zaman tasarrufu sağlar. 

Önemli faydaları şunlardır;

·       Hızlı uzay ve enerji değerlendirmesi ile mevcut ihtiyaç ve seçeneklerin daha iyi anlaşılması

·       İhtiyaçların ve proje seçeneklerinin / alternatiflerinin üzerinde iletişiminin geliştirilmesi

·       Projelerde azalan giderler ve zaman

·       Mevcut bina bilgilerini başarılı ve doğru bir şekilde aktarılabilmesi

·       Yeni tesis / varlık bilgilerinin maliyet analizi tesis yönetim sistemlerine daha kolay katkısı

·       Azaltılmış bakım ve diğer işletme giderleri

·       Daha kesin ve doğru gider tahmini

·       Atık azaltma


BIM4TURKEY Tesisler Yönetimi Grubu, bina sahipleri ve kullanıcılar için uzun dönemli sürdürülebilirlik ve nihai verimlilik kazanımlarını sağlamak

amacıyla BIM tabanlı bina tedarik zinciri entegrasyonu için standartlar ve standartlar ve protokoller tasarlamak ve inşa etmek için yaşam döngüsü

bakış açısına odaklanacaktır. Ayrıca, bu grup BIM tabanlı FM sistemleri ve BIM ve Büyük Veri Entegrasyonu ve BIM ve GIS bütünleşme altenatifleri

hakkında çalışmalar yapacaktır.