1. Tüm Komiteler
  2. Teknoloji ve Uygulama Komitesi

Teknoloji ve Uygulama Komitesi

Yapı Bilgisi Modellemesi, tek bir yazılım tarafından sağlanan tek bir işlem değildir. Ancak birçok kesişen ve iç içe geçmiş iş süreçlerinde kullanılmak üzere farklı modelleme ve simülasyon kabiliyeti olan yazılım sistemlerinin birbirlerini tamamlayıcı bir şekilde bütünleşik sürecin işleyişini kesintisiz sağlayan yazılım sistemleri ile bina yaşam döngü süreçlerinin bütününü kapsar.

BIM teknolojileri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: Öncül teknolojiler (Ön Uzay Planlama yazılımları, Öncül Kütle ve Eskiz yazılımları, Öncül Çevre Analiz ve simülasyon yazılımları, Öncül Maliyet Tahmin yazılımları), BIM Tasarım sistemleri, Yapısal Tasarım Sistemleri, BIM Yapım teknolojileri, İmalat sistemleri, İnşaat Yönetim Sistemleri, Maliyet Tahmin Sistemleri, Şartname yazılımları,Tesis Yönetim yazılımları ve Mekanik aletler. 

BIM4TURKEY Teknoloji ve Eğitim Grubu, BIM metodolojisinin ana başlıkları ve arkasındaki temel teknolojilerden sorumlu olacaktır. Ayrıca, BIM uygulama süreçleri, BIM hedefleri ve BIM kullanımı yoluyla yalın odaklı verimlilik kazanımları, çıktılar ve iş akışı gösterimleri, gerçek proje örnekleri, BIM modellerinin analizi, IFC gibi data modelli ve standartlar ve BIM süreçlerinin geliştirilmesi ve örnek projeler üzerinde BIM uygulama planları bu grubun ana görevlerinden olacaktır.

Hastane, otel, spor kompleksleri, müze, ticari ve konut kompleksleri, metro gibi dünyadaki örnek BIM projeleri ile BIM teknolojilerinin kullanılması ve BIM uygulamalarının pratikte uygulanması ve yaygın sorunlar da bu grup kapsamında yer alacaktır.